Системите за инвентаризация и идентификация, базирани на RFID, спестяват време на вашите служители и гарантират по-добра защита на поверителни документи и всякакъв вид активи.

 

Поне 20 пъти по-бърза инвентаризация

Инвентаризацията на активите е задължителна. И много бавна и неефективна.
Използването на нашето решение за инвентаризация изцяло променя процеса. Достатъчно е да се залепят RFID етикети и да се асоциират с активите от вашата счетоводна система. Всичко е максимално опростено и автоматизирано.
След това просто насочвате мобилния терминал и сканирате: намерените, липсващи и преместени активи се виждат веднага на екрана.
Информацията за инвентаризацията е готова за разпечатване и експорт.
Редовната проверка на наличните активи – мебели, оборудване, техника ви помага да оптимизирате разходите, работния процес и да намалите риска от злоупотреби.

 

Спестява време и подобрява обслужването

В администрацията се работи с множество документи. Съхраняват се архиви, правят се справки, обработва се текуща документация. Провеждането на една обикновена инвентаризация отнема по няколко дни, възможността за човешка греша е голяма, а и се изискват значителни физически усилия, за да бъдат извадени, описани и подредени отново тежките папки с документи.
С помощта на същото решение може да инвентаризирате и вашите архивни папки.
Както и да правите бързо търсене на конкретна папка.

 

По-добра защита

Идентификацията на хора, с достъп до администрацията или до определени зони от нея с по-засилена сигурност, е ефективна мярка за контрол на достъп до поверителна информация.
Проследяването на движението и местоположението на всяка папка с документи, техника или друг вид актив, което може да се извършва и в реално време, е работещо решение за предотвратяване на злоупотреби.

Ако оперирате с голямо количество документи и архиви или отговаряте за управлението на множество дълготрайни активи, свържете се с нас, ще ви помогнем да оптимизирате работните процеси и да облекчите ежедневните си задължения.

Подходящи решения
null

Инвентаризация

20 пъти по-бърза инвентаризация от всяка друга.

null

Проследяване

Проследяване на стоки, активи и ... хора. По-добра защита и по-пълна информация за Вашия екип.

null

Търсене

С нашите решения нищо не се губи... Използвайте ги, за да откриете предметите си дори и в тежки условия.