По-ефективна грижа за вашите пациенти, бърза инвентаризация и по-малко разходи

 

По-ефективна грижа за пациентите

С нашите системите проследявате пациенти в реално време. Така те имат достатъчно свобода на придвижване, но при проблемна ситуация, откривате пациента бързо и му оказвате навременна помощ. Към този тип системи, можем да прибавим сензори и паник бутони, които да подават сигнал до най-близкото медицинско лице в случай на нужда.

Разработените от нас модули позволяват и бързото намиране на мобилно медицинско оборудване, което също подобрява грижата за пациента. Особено, когато прилагането на животоспасяващи манипулации е въпрос на минути.

 

Управление на дълготрайните активи на лечебните заведения

Поне 20 пъти по-бърза е инвентаризацията на цялото медицинско оборудване и инструменти. Освен това, с помощта на подходящата RFID система, разбирате за минута къде из болницата е придвижван даден уред, местоположението му в момента, а най-вероятно бързо ще засечете и кой го е използвал. Това ви позволява да извършвате инвентаризация по-често и да се предпазвате от загуби, злоупотреби и кражби.
С помощта на миниатюрни чипове, здраво залепени към хирургическите инструменти може да бъде извършвана проверка преди и след всяка манипулация.

Опцията за идентификация на обекти – хора и предмети – ви помага да повишите контрола на достъп до важна документация и отделения/помещения, в които могат да влизат само оторизирани лица.

Системите, базирани на радиочестотна идентификация (RFID) имат няколко приложения в здравеопазването: инвентаризация, проследяване, намиране, защита и идентификация на обекти . С тяхна помощ подобрявате грижата за пациентите и оптимизирате управлението на дълготрайните активи на вашето лечебно заведение.

 

Свържете се с нас за консултация.

Подходящи решения
null

Инвентаризация

20 пъти по-бърза инвентаризация от всяка друга.

null

Проследяване

Проследяване на стоки, активи и ... хора. По-добра защита и по-пълна информация за Вашия екип.

null

Търсене

С нашите решения нищо не се губи... Използвайте ги, за да откриете предметите си дори и в тежки условия.