Управление и защита на вашите дълготрайни активи и документи с висока степен на поверителност

 

Управление на дълготрайните активи

Основната трудност при инвентаризацията на дълготрайни активи на една банка идва от това, че тя има много клонове в различни градове на страната. Сложно и времеемко е да проследите какво се случва с активите й – кои са в наличност, кои липсват и кои къде са преместени.

RFID системата за инвентаризация решава тези проблеми. Няколко минути до половин час са ви необходими за проверка на наличното офис оборудване в един банков клон. Един ден ви е достатъчен, за да направите инвентаризация на централата на банката. Системата е съвместима с всяка ERP или счетоводна програма. С нея винаги знаете кои активи са налични, кои липсват и кои къде са преместени.

 

Защита на зони и документи с висока степен на поверителност

С помощта на RFID етикети, прикрепени към папките с документи и антени, монтирани на входа и изхода на помещението, от което те не бива да излизат, следите тяхното местоположение и предотвратявате всякакви опити за злоупотреба.

Пак с помощта на етикет с чип и индивидуален номер, поставен на униформата на всеки ваш служител, следите кой ползва зоните с ограничен достъп и реагирате бързо при неправомерно влизане.

За клиентите на банката, както и за самата нея, гарантираната висока степен на защита на поверителната информация е от огромно значение. Затова предлагаме възможност за пасивно и активно проследяване на документи и хора в рамките на банковия клон.

RFID системите имат две основни приложения в банките и финансовите институции: инвентаризация и защита. С тяхна помощ управлявате успешно своите дълготрайни активи и гарантирате сигурността на съхраняваната от вас информация с висока степен на поверителност.

Погрижете се за своя бизнес, свържете се с нас.

Подходящи решения
null

Инвентаризация

20 пъти по-бърза инвентаризация от всяка друга.

null

Проследяване

Проследяване на стоки, активи и ... хора. По-добра защита и по-пълна информация за Вашия екип.

null

Търсене

С нашите решения нищо не се губи... Използвайте ги, за да откриете предметите си дори и в тежки условия.